Výzkumné projekty

EG15_019/0004711 Vývoj gastroretentivní formy selenu a jodu v nápoji a tabletě, úprava elektrolytové rovnováhy 2015-2019
EG15_019/0004546 Vývoj nové řady práškových a kapalných nápojů a doplňků stravy v pevné formě (tablet) pro lidi strádající nespecifickými střevními záněty 2015-2019
FV10454 Inovace infuzních roztoků podle nejnovějších poznatků s protektivním účinkem na glykokalyx 2016-2019
FV10416 Nanovlákenné kryty kožních defektů 2016-2019
TH02030200 Efektivní odstraňování aromatických halogenderivátů (AOX) z lokálních průmyslových zdrojů 2016-2019
TH02020025 Výzkum a vývoj automatického kotle na spalování biomasy 2016-2019
TH02030260 Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv 2016-2019
TH02010762 Suplementy pro pozitivní ovlivnění lidského mikrobiomu 2016-2019
TH02010325 Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře 2017-2020
TH02030223 Inovace integrované ochrany peckovin ve vztahu ke způsobu skladování a obsahu reziduí pesticidů 2017-2020
TH03010158 Triterpeny s cíleným účinkem v trávicím traktu 2018-2021
TH03010279 In vitro kožní penetrace - optimalizace testovacích metod 2018-2022
TH03010284 Testování in vitro senzibilizace - metodika komplexního přístupu 2018-2021
TH03010288 Využití zkoušek hemokompatibility pro zdravotnické prostředky na bázi pokročilých materiálů 2018-2022
https://www.rvvi.cz/cep Ostatní již ukončené výzkumné projekty s účastí VUOS