Zdravotnické prostředky

VUOS má dlouholeté zkušenosti s biologickým hodnocením zdravotnických prostředků. Všechny testy jsou prováděny v systému zajišťování kvality (SLP - Správná laboratorní praxe) podle evropské normy ČSN EN ISO 10993.

 • Zkoušky na cytotoxicitu in vitro: EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-12
  • Zkoušky přímého kontaktu, zkoušky s extrakty
 • Zkoušky lokálních účinků po implantaci: EN ISO 10993-6, EN ISO 10993-12 
 • Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže: EN ISO 10993-10, EN ISO 10993-23, EN ISO 10993-12
  • In vitro testy, LLNA and maximalizační test na morčatech,
  • in vitro kožní dráždivost, in vivo intradermální reaktivita, in vivo slizniční/ vaginální/ penilní/ rektální dráždivost
  • BCOP, in vitro oční dráždivost,
 • Zkoušky na systémovou toxicitu: EN ISO 10993-11, EN ISO 10993-12
  • Akutní toxicita, subakutní toxicita, subchronická toxicita – duální cesta parenterálního podání
 • Zkoušky na interakci s krví (hemokompatibilita): EN ISO 10993-4, EN 10993-12
  • koagulace, Aktivace destiček, Hematologie, Thrombóza ex vivo
 • Zkoušky na genotoxicitu, karcinogenitu and reprodukční toxicitu: EN ISO 10993-3, EN ISO 10993-12
  • AMES, in vitro mikronukleus test na savčích buňkách, in vivo mikronukleus test