Výběrová řízení

14/2019 Kabelová přípojka nízkého napětí Ry15_Ry12E_Ry11

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  13. 3.  2019  do 15.00 hodin.

ZLVŘ 14_19 Kabelová přípojka

VŘ 20/2019 Výměna pískové náplně ve filtrační stanici

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  25. 4.  2019  do 10.00 hodin.