Výběrová řízení

54/2021 Dodávka smaltovaného spodního dílu pro kotel TENEZ ADJ 2500 - poz R61

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do: 2. 8. 2021  do 12.00 hodin.

ZLVŘ 54_21 spodní díl kotle R61