Výběrová řízení

47/2019 Tepelné a chladové izolace provozu CEVYCHES, Ry 131a

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  30. 7.  2019  do 10.00 hodin.

ZLVŘ 47_19 Izolace Cevyches

Přílohy