Výběrová řízení

85/2020 Oprava střešní krytiny na budově Ry11

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  do 2. kola  je do: 22. 10. 2020  do 12.00 hodin.

ZLVŘ 85_20 Oprava střechy Ry11

94/2020 Dodávka 2 ks odstředivých čerpadel Grundfos

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  22. 10. 2020  do 12.00 hodin.

ZLVŘ 92_20 čerpadlo Grundfos

 

97/2020 Dodávka 3 ks smaltovaných rozvaděčů

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  23. 10. 2020  do 12.00 hodin.

ZLVŘ 97_20 Smalt.rozvaděče