Competitions

48/2021 Zhotovení potrubního rozvodu fosgenu z tlakové stanice do aparátu FP2 na Ry11

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  9. 6. 2021  do 15.30 hodin.

 ZLVŘ 48_21 Potrubní rozvody fosgenu z tlak.staniceFP2