Competitions

28/2021 Oprava-výměna potrubních vakuových rozvodů na budově Ry11

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  21.4. 2021  do 12.00 hodin.

ZLVŘ 28_21Potrubní rozvody Ry11