Competitions

50/2020 Průtokový cytometr

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do: 14. 8.  2020  do 13.00 hodin.

ZLVŘ 50_20